Legal address:13B, Shimoliy Olmazor street, Tashkent, 100069, Republik of Uzbekistan
Phone: (+99871) 230-42-01, (+99871) 230-42-02