2017 yilning 20 iyunidan AJ «TransKapitalBanki» (Rossiya) bilan vakillik munosabatlari o’rnatildi.