«ASIA ALLIANCE BANK» 2022 yil 6 yanvardan boshlab bank tariflarida quyidagi o'zgarishlar kiritilinishini ma’lum qiladi:

2.3. MasterCard plastik kartalarini chiqarish va xizmat ko`rsatish bo`yicha vositachilik haqi tariflari:

1.1 Asosiy kartani chiqarish  MasterCard - 30 000 so'm

     Asosiy kartani chiqarish  MasterCard Gold- 60 000 so'm

1.3 Kartani shoshilinch ravishda chiqarish MasterCard - 60 000 so'm

      Kartani shoshilinch ravishda chiqarish MasterCard Gold - 100 000 so'm

2.4. Jismoniy shaxslar uchun milliy valyutadagi MasterCard Alliance va MasterCard Alliance Gold xalqaro plastik kartalarini chiqarish va xizmat ko`rsatish bo`yicha vositachilik haqi tariflari:

1.1 Asosiy kartani chiqarish MasterCard Alliance - 30 000 so'm

      Asosiy kartani chiqarish MasterCard Alliance Gold - 60 000 so'm

1.2 Qo`shimcha kartani chiqarish MasterCard Alliance - 30 000 so'm

      Qo`shimcha kartani chiqarish MasterCard Alliance Gold - 60 000 so'm