«ASIA ALLIANCE BANK» 2022 yil 25 martdan boshlab bank tariflarida quyidagi o'zgarishlar kiritilishini ma’lum qiladi:

2.5. Konversiya amaliyotlari:

2.5.1. Rezident jismoniy shaxslarga bir turdagi chet el valyutasini (naqd yoki naqdsiz) boshqa turdagi chet el valyutasiga konvertatsiya qilish (naqd yoki naqdsiz) – amaliyot summasidan 1% (min 10% BHM)

2.5.2. Norezident jismoniy shaxslarga bir turdagi chet el valyutasini (naqd yoki naqdsiz) boshqa turdagi chet el valyutasiga konvertatsiya qilish (naqd yoki naqdsiz) – amaliyot summasidan 2% (min 10% BHM)